Shuttle (mekik) raf sistemi drive in sistem ile benzer yapıdadır. Ancak operasyon olarak istifleme
cihazının depo koridorlarına girmeden her yükleme katına shuttle cihazının derinlemesine yükleme ve
boşaltma yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Shuttle / Mekik olarak adlandırılan elektrikli taşıyıcı
sayesinde ürünlerin raf kanallarına yüklenmesini ve boşaltılmasını kolayca gerçekleştirir. Bu sistem ile
benzer özelliklere sahip çok sayıda palet blok halinde istiflenebilir.
Raf mekik makinesi temelde forkliftle taşınmak için tasarlanmıştır. Doldurulmak ya da boşaltılmak
istenen raf içerisine (mekik rayı içerisine) forklift yardımıyla bırakılır. Bu aşamadan sonra operatör
forklift ile ilgili raf seviyesine yükleyeceği yükü sadece raf mekik makinesinin yürüdüğü rayın üstüne
koyar ve radyo kontrollü mekik makinesine uzaktan kumanda yardımıyla gerekli komutu verir.
Operatörün bundan sonra yük ve raf sistemi ile doğrudan teması kalmamıştır. Raf mekik
makinesi ilgili paleti kaldırarak mekik rayından keser ve tüm yükü kendi üzerine alır. Yükü üzerinde
taşıyan mekik sistemi paleti rafın sonuna ya da daha önce bir palet yüklenmişse bu palete güvenli
mesafeye bırakır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem hızla başlangıç noktasında yani operatörün
paleti mekik rafına ilk bıraktığı pozisyona gelerek yeni bir komut bekler.
İlgili raf seviyesinden bir ürün almak istendiğinde mekik sistemi başlangıçta olduğu gibi yine ilgili raf
seviyesine forklift ile taşınır. Verilen komut ile raf başına en yakın konumda yakaladığı paleti
kaldırarak rafın başlangıç noktasına alır ve döngüsünü tamamlar. Bu noktada mekik sistemine yeni bir
komut verilerek bir başka paleti alması da sağlanabilir. Raf başında bulunan palet operatör tarafından
alınmamış olsa bile mekik sisteminin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla, mekik makinesi  raf
başlangıç noktasındaki paletin alınmadığını anlar ve alınması gereken palete güvenli bir mesafede
durarak operatörün raf başında bulunan paleti raftan almasını bekler. Operatör ilgili paleti raftan
ayırıp güvenli mesafe kadar uzaklaştığında, mekik makinesi uygun bir hızla raf başına yanaşır ve yükü
raf başına bırakır. Böylece döngü tamamlanmış olur.
Derinlik yönünde istiflenen paletler FİFO (ilk giren ilk çıkar) veya FİLO (ilk giren son çıkar )prensibi ile
çalışabilmektedir. Shuttle sistemde ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından drive in
sisteme göre daha hızlı operasyon imkanı sağlamaktadır. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak

Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız

Genel
Katalog

DAR KORİDOR RAF SİSTEMİ

Dar Koridor Raf Sistemleri , sırt sırta raf sistemlerinin 10m’lik yüksekliğin üzerinde sunduğu tüm özellikleri sunan , depolama alanını maksimum verimle kullanabilmek için koridorların uygun ölçüde daraltıldığı raf sistemidir. Çalışma koridorları için az yer kaplamaları ve yüksek istifleme ayrıcı özellikleridir.Klasik raflara kıyasla daha yüksek seviyedeki ürüne ulaşılmaı gerektiğinde dar koridor sistemi uygulanabilir. Burada dar koridor forklifleri kızak veya kılavuzlu veya raf kumanda cihazları kullanılır. ve Palet yükleme ve boşaltma yapacak olan istif aracı sadece koridor boyunca belirlenmiş yolda – koridor kenarlarına montajı yapılan kılavuz rayları veya zemin içine döşenen elektronik takip sistemi yardımıyla- hareket eder.

ÜRÜN KATALOĞU
GENEL KATALOG

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AVANTAJLARI

Minimum alan ve maksimum yükseklik gereksiniminden dolayı daha verimli yer kullanımı
Klasik raf sistemleri ile karşılaştırıldığında daha dar koridorlar
Yüksek seviyedeki ürüne ulaşma imkanı
Klasik raf sistmeine göre daha yüksek hızda operasyon yapabilme imkanı
Tam otomatiğe kadar kademeli değişim imkanı
Minimum personel ihtiyacı

TEKLİF İSTE