Shuttle (mekik) raf sistemi drive in sistem ile benzer yapıdadır. Ancak operasyon olarak istifleme
cihazının depo koridorlarına girmeden her yükleme katına shuttle cihazının derinlemesine yükleme ve
boşaltma yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Shuttle / Mekik olarak adlandırılan elektrikli taşıyıcı
sayesinde ürünlerin raf kanallarına yüklenmesini ve boşaltılmasını kolayca gerçekleştirir. Bu sistem ile
benzer özelliklere sahip çok sayıda palet blok halinde istiflenebilir.
Raf mekik makinesi temelde forkliftle taşınmak için tasarlanmıştır. Doldurulmak ya da boşaltılmak
istenen raf içerisine (mekik rayı içerisine) forklift yardımıyla bırakılır. Bu aşamadan sonra operatör
forklift ile ilgili raf seviyesine yükleyeceği yükü sadece raf mekik makinesinin yürüdüğü rayın üstüne
koyar ve radyo kontrollü mekik makinesine uzaktan kumanda yardımıyla gerekli komutu verir.
Operatörün bundan sonra yük ve raf sistemi ile doğrudan teması kalmamıştır. Raf mekik
makinesi ilgili paleti kaldırarak mekik rayından keser ve tüm yükü kendi üzerine alır. Yükü üzerinde
taşıyan mekik sistemi paleti rafın sonuna ya da daha önce bir palet yüklenmişse bu palete güvenli
mesafeye bırakır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem hızla başlangıç noktasında yani operatörün
paleti mekik rafına ilk bıraktığı pozisyona gelerek yeni bir komut bekler.
İlgili raf seviyesinden bir ürün almak istendiğinde mekik sistemi başlangıçta olduğu gibi yine ilgili raf
seviyesine forklift ile taşınır. Verilen komut ile raf başına en yakın konumda yakaladığı paleti
kaldırarak rafın başlangıç noktasına alır ve döngüsünü tamamlar. Bu noktada mekik sistemine yeni bir
komut verilerek bir başka paleti alması da sağlanabilir. Raf başında bulunan palet operatör tarafından
alınmamış olsa bile mekik sisteminin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla, mekik makinesi  raf
başlangıç noktasındaki paletin alınmadığını anlar ve alınması gereken palete güvenli bir mesafede
durarak operatörün raf başında bulunan paleti raftan almasını bekler. Operatör ilgili paleti raftan
ayırıp güvenli mesafe kadar uzaklaştığında, mekik makinesi uygun bir hızla raf başına yanaşır ve yükü
raf başına bırakır. Böylece döngü tamamlanmış olur.
Derinlik yönünde istiflenen paletler FİFO (ilk giren ilk çıkar) veya FİLO (ilk giren son çıkar )prensibi ile
çalışabilmektedir. Shuttle sistemde ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından drive in
sisteme göre daha hızlı operasyon imkanı sağlamaktadır. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak

Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız

Genel
Katalog

DRIVE IN RAF SİSTEMİ

Drive-In Raf Sistemleri özellikle büyük miktarlarda aynı zamanda çeşit ve nitelik bakımından aynı özelliklere sahip olan ürünlerin stoklanmasında ideal çözümdür. Depolama ilk giren son çıkar prensibine göre gerçekleşmektedir. Son kullanma tarihi ve lot numaraları kolayca takip edilebilir.

Sezonluk ürün depolamasında (konserve, incir) gıda, kimya, lojistik, stoklu çalışan firmalarda, hammadde depolamada, soğuk hava depolarında uygulanan sistemdir.
Drive In raf sisteminde raflar ; ayaklar, traversler ve paletleri yerleştirmek için konulan palet oturma sacının birleşiminden oluşan kanalların birleşmesiyle meydana gelir. Forkliftler yerleştirileceği seviyeye kadar kaldırılmış palet ile birlikte sözü edilen bu dahili koridora girerler.Araç paletten daha geniş olmamalıdır. Forkliftlerin hareketini ve operasyonu hızlandırmak aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kılavuz rayı önerilir. Kanal derinliğinde istifleyicinin ayaklara hasar vermemesi ,zaman kaybını önleme ve sürücünün geri giderken problemsiz çıkması için kılavuz rayı konulmaktadır. Böylece kaza sebebiyle meydana gelebilecek hasar olasılığı minimuma indirilir.

Soğuk hava depolarında uygulanırken çok düşük derecede ısıya sahip yerler için sıcak daldırma galvaniz olarak yapılması tavsiye edilir.

ÜRÜN KATALOĞU
GENEL KATALOG

UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AVANTAJLARI

Sezonluk ürün depolama için uygundur
Birden fazla koridor gereksinimini kaldırır
İlk giren son çıkar prensibi
Mükemmel alan kullanımı
Alan maliyetini düşürür

TEKLİF İSTE