Shuttle (mekik) raf sistemi drive in sistem ile benzer yapıdadır. Ancak operasyon olarak istifleme
cihazının depo koridorlarına girmeden her yükleme katına shuttle cihazının derinlemesine yükleme ve
boşaltma yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Shuttle / Mekik olarak adlandırılan elektrikli taşıyıcı
sayesinde ürünlerin raf kanallarına yüklenmesini ve boşaltılmasını kolayca gerçekleştirir. Bu sistem ile
benzer özelliklere sahip çok sayıda palet blok halinde istiflenebilir.
Raf mekik makinesi temelde forkliftle taşınmak için tasarlanmıştır. Doldurulmak ya da boşaltılmak
istenen raf içerisine (mekik rayı içerisine) forklift yardımıyla bırakılır. Bu aşamadan sonra operatör
forklift ile ilgili raf seviyesine yükleyeceği yükü sadece raf mekik makinesinin yürüdüğü rayın üstüne
koyar ve radyo kontrollü mekik makinesine uzaktan kumanda yardımıyla gerekli komutu verir.
Operatörün bundan sonra yük ve raf sistemi ile doğrudan teması kalmamıştır. Raf mekik
makinesi ilgili paleti kaldırarak mekik rayından keser ve tüm yükü kendi üzerine alır. Yükü üzerinde
taşıyan mekik sistemi paleti rafın sonuna ya da daha önce bir palet yüklenmişse bu palete güvenli
mesafeye bırakır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem hızla başlangıç noktasında yani operatörün
paleti mekik rafına ilk bıraktığı pozisyona gelerek yeni bir komut bekler.
İlgili raf seviyesinden bir ürün almak istendiğinde mekik sistemi başlangıçta olduğu gibi yine ilgili raf
seviyesine forklift ile taşınır. Verilen komut ile raf başına en yakın konumda yakaladığı paleti
kaldırarak rafın başlangıç noktasına alır ve döngüsünü tamamlar. Bu noktada mekik sistemine yeni bir
komut verilerek bir başka paleti alması da sağlanabilir. Raf başında bulunan palet operatör tarafından
alınmamış olsa bile mekik sisteminin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla, mekik makinesi  raf
başlangıç noktasındaki paletin alınmadığını anlar ve alınması gereken palete güvenli bir mesafede
durarak operatörün raf başında bulunan paleti raftan almasını bekler. Operatör ilgili paleti raftan
ayırıp güvenli mesafe kadar uzaklaştığında, mekik makinesi uygun bir hızla raf başına yanaşır ve yükü
raf başına bırakır. Böylece döngü tamamlanmış olur.
Derinlik yönünde istiflenen paletler FİFO (ilk giren ilk çıkar) veya FİLO (ilk giren son çıkar )prensibi ile
çalışabilmektedir. Shuttle sistemde ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından drive in
sisteme göre daha hızlı operasyon imkanı sağlamaktadır. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak

Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız

Genel
Katalog

SHUTTLE (MEKIK) RACKING

Shuttle racking system is similar to drive in system. However, it is a system stacking device does not enter the storage corridors while operating ; instead of this shuttle device enters in deep and does the operation itself Thanks to the electric carrier called Shuttle, it can easily load and unload the products in each storage corridor . With this system, a large number of pallets with similar characteristics can be stacked into blocks.

Shuttle (Mekik) is mainly designed to be transported by forklift. It is left in the rack (in the shuttle rail) with the help of forklift to be filled or emptied. After this stage, the operator puts the pallet to the rack level where the shuttle runs and commands the radio-controlled shuttle with the help of remote control. The operator is no longer in direct contact with the pallet and shelf system. The shuttle lifts the corresponding pallet and cuts it off the shuttle rail and takes the entire load on itself.m The shuttle leaves the pallet at the end of the rack or at a safe distance if a pallet has already been loaded. After completing this process, the system quickly arrives at the starting point, where the operator first leaves the pallet on the shuttle rack and waits for a new command.

When it is desired to pick a pallet from the relevant rack level, the shuttle is carried to the relevant rack level by forklift as in the beginning. With the command given, it takes the pallet that it catches in the closest position to the beginning of the rack and takes it to the starting point of the rack and completes its cycle. At this point, the shuttle can be given a new command to receive another pallet.
With the help of the sensors on the shuttle , even if the pallet at the shelf head is not taken by the operator, the shuttle realizes that the pallet at the shelf starting point is not taken and waits at a safe distance from the pallet to be picked up and waits for the operator to pick up the pallet at the shelf head. When the operator detaches the pallet from the rack and moves away from the safe distance, the shuttle moves at a suitable speed to the rack and leaves the load on the rack and completes the cycle.

Pallets stacked in depth direction can work with FIFO (first in first out) or FILO (first in last out) principle. It is possible to work with any kind of truck.

PRODUCT CATALOGUE
GENERAL CATALOG

APPLIED PROJECTS

ADVANTAGES

Increases operation speed
Efficient space and volume usage
Maneuver to protect loads
Option to use as LIFO or FIFO
Low risk of accidents

RFQ