Shuttle (mekik) raf sistemi drive in sistem ile benzer yapıdadır. Ancak operasyon olarak istifleme
cihazının depo koridorlarına girmeden her yükleme katına shuttle cihazının derinlemesine yükleme ve
boşaltma yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir. Shuttle / Mekik olarak adlandırılan elektrikli taşıyıcı
sayesinde ürünlerin raf kanallarına yüklenmesini ve boşaltılmasını kolayca gerçekleştirir. Bu sistem ile
benzer özelliklere sahip çok sayıda palet blok halinde istiflenebilir.
Raf mekik makinesi temelde forkliftle taşınmak için tasarlanmıştır. Doldurulmak ya da boşaltılmak
istenen raf içerisine (mekik rayı içerisine) forklift yardımıyla bırakılır. Bu aşamadan sonra operatör
forklift ile ilgili raf seviyesine yükleyeceği yükü sadece raf mekik makinesinin yürüdüğü rayın üstüne
koyar ve radyo kontrollü mekik makinesine uzaktan kumanda yardımıyla gerekli komutu verir.
Operatörün bundan sonra yük ve raf sistemi ile doğrudan teması kalmamıştır. Raf mekik
makinesi ilgili paleti kaldırarak mekik rayından keser ve tüm yükü kendi üzerine alır. Yükü üzerinde
taşıyan mekik sistemi paleti rafın sonuna ya da daha önce bir palet yüklenmişse bu palete güvenli
mesafeye bırakır. Bu işlemi tamamladıktan sonra sistem hızla başlangıç noktasında yani operatörün
paleti mekik rafına ilk bıraktığı pozisyona gelerek yeni bir komut bekler.
İlgili raf seviyesinden bir ürün almak istendiğinde mekik sistemi başlangıçta olduğu gibi yine ilgili raf
seviyesine forklift ile taşınır. Verilen komut ile raf başına en yakın konumda yakaladığı paleti
kaldırarak rafın başlangıç noktasına alır ve döngüsünü tamamlar. Bu noktada mekik sistemine yeni bir
komut verilerek bir başka paleti alması da sağlanabilir. Raf başında bulunan palet operatör tarafından
alınmamış olsa bile mekik sisteminin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla, mekik makinesi  raf
başlangıç noktasındaki paletin alınmadığını anlar ve alınması gereken palete güvenli bir mesafede
durarak operatörün raf başında bulunan paleti raftan almasını bekler. Operatör ilgili paleti raftan
ayırıp güvenli mesafe kadar uzaklaştığında, mekik makinesi uygun bir hızla raf başına yanaşır ve yükü
raf başına bırakır. Böylece döngü tamamlanmış olur.
Derinlik yönünde istiflenen paletler FİFO (ilk giren ilk çıkar) veya FİLO (ilk giren son çıkar )prensibi ile
çalışabilmektedir. Shuttle sistemde ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından drive in
sisteme göre daha hızlı operasyon imkanı sağlamaktadır. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak

Ürün Kataloğu İçin Tıklayınız

Genel
Katalog

Contact us for rack maintenance!

Shelving systems are safe as long as they are used in accordance with their intended use and design predictions .

The current labor laws clearly state that all personnel, suppliers, manufacturers and employees are responsible for the full performance of their duties.

For details and responsibilities, applicable laws and articles should be followed and applied.

FIRE PROTECTION

In this regard, firstly, necessary precautions should be taken according to the location and conditions of the shelf system by making use of local fire departments and regulations in force. The contents of the stored materials and precautions against fire and correct equipment should be used in case of fire.

DANGEROUS GOODS

In case of falling and / or spilling from the shelf , good planning should be made before and during the stacking of products which may directly or indirectly harm health and endanger the safety. In addition , necessary precautions should be taken according to the location of the shelf .

OPERATOR TRAINING

The most common damages in the shelf systems are the damage caused by the stacking trucks or the products transported by these vehicles hitting the shelves. Damage is inevitable if these vehicles weighing tons are in contact with shelves. Even if some precautions are taken by the shelf manufacturer, no shelf equipment can prevent this damage . The only way to avoid such situations is to avoid contact with the rack components and the truck, which is only possible with the training and attention of the truck operator.

 • Placing the pallets neatly on the beams,
 • Not to make unnecessary side shift ,
 • Observe the general condition of the pallets and the load and make stacking accordingly (broken / cracked pallet, unbalanced packaging, broken load, etc. )
 • Reporting adverse events,
 • Clean and orderly operations,

In the event of a possible accident, the extent of the damage must first be determined. Any damage to the horizontal elements (sleepers) should be assessed in the Red Level Risk group. Employees should be encouraged to report any damage and negativity immediately.

PALLETS AND STEEL BOXES

 • Pallets or special crates should be provided from suppliers in accordance with international standards ,
 • Pallets and crates of unknown manufacturers should not be used,
 • Pallets and crates must be matched according to the material to be stacked,
 • Do not use damaged pallets and crates that are not suitable for the load to be stacked,
 • Pallets and crates should be matched with the shelf to be stacked and should not be out of standards.
 • If incoming products are palletized, the suitability of the rack and pallet and the damage status of the pallet should be evaluated before stacking in the rack.
 • If there is any negative situation,
  • Load must be rejected or
  • Loads must be individually transported to the appropriate pallet or
  • The entire load must be placed on the appropriate pallet.

RACK PROTECTION

The most damaged elements in shelf systems are vertical elements. Access points, corners and uprights can be protected from the front and side parts with various accessories as much as possible. Examples of these are foot guards, flexible structures that can absorb impact . However, it is important to remember that the actual measure is operator training and attention.

BEAM JOINTS

It is the general name of the materials to be used to prevent accidental dislocation of beams. They may be in the form of safety pins or bolts. Depending on the application area and location, the appropriate one is applied by the shelf manufacturer, but the user is responsible for their continuous control and intervention.

SHELF SYSTEM CONTROL

In accordance with occupational health and safety regulations, companies should have their warehouses periodically checked in accordance with EN 15635 standard.

The employer is obliged to systematically and regularly inspect all warehouse equipment.

 • Immediately notify the warehouse manager if damage is detected,
 • Regular weekly inspection,
 • Reporting by an authorized person at least once a year,
 • Determining the cause in case the damage is repeated,

The shelf supervisor conducts visual inspections and checks whether the shelf components and their loads are suitable for the project. The report results are then saved. If damage is detected at an early stage, many serious accidents can be avoided and repair costs can be kept low. Warehouse managers can initiate preventive measures as the analysis of the damage often reveals its causes. Research in Europe shows that safety is increased while maintaining repair costs in the warehouses where the inspection is carried out.

RISK AREAS

Green Level Risk- (regular audit)

This category indicates the level of Green Risk where there are no types of damage to the components listed below. It shows that there is no harm in using the shelf system as there is no damage to the shelf components. The shelf system must be checked and monitored at least once a year.

Orange Level Risk – (dangerous damage requiring action as soon as possible)

This category indicates the Orange Risk level if there is at least one of the damage types in the following components. This risk does not require immediate emptying of the shelf, but is serious enough to require remedial work. Do not load until the nonconformity in the area of the damaged component is removed. The damaged component must be replaced.

This category indicates the Red Risk level if two or more types of damage are present in the components listed below. Loads on the shelves must be unloaded and ensure that they are not in use. Damaged components must be replaced.

RISK GROUP BENDING IN THE SHELF BENDING PARALLEL TO SHELF BRACINGS
GREEN <3mm <5mm <10mm
ORANGE 3mm 5mm 10mm
RED 6mm> 10mm< 20mm<
Ana Kolon İç Deformasyon Toleransı
Ana Kolon Yan Deformasyon Toleransı
Diyagonal Toleransları